Regulamin i warunki sprzedaży

Regulamin serwisu www.sklep.ipup.pl

A. Platforma znajdująca się pod adresem www.sklep.ipup.pl, pozwala na zapoznanie się z ofertą drukarni Proxima sp. z o.o., dotyczącej usługi druku i sprzedaży wyrobów poligraficznych.
B. Aby móc korzystać z usług platformy, należy posiadać komputer podłączony do internetu. Platforma jest obsługiwana przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe.
C. W ramach platformy można założyć własne konto, na którym będą przechowywane dane klienta, takie jak adres, telefon kontaktowy czy adres elektroniczny, informacje odnośnie historii złożonych zamówień, zawartości koszyka i adresów wysyłkowych.
D. Klient po zalogowaniu na własne konto ma możliwość przechowywania przedmiotów w koszyku, pisania recenzji produktów, składania zamówień oraz pełnej edycji wszystkich danych podanych przy rejestracji konta.
E. Zabronione jest umieszczanie za pośrednictwem platformy wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
F. Do kontaktu z administracją platformy służy formularz kontaktowy znajdujący się na stronie, który nie wymaga od użytkownika zalogowania się na własne konto.

Warunki sprzedaży

1. Serwis znajdujący się pod adresem www.sklep.ipup.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. W wyjątkowych przypadkach zakupów można dokonać korzystając z adresu e-mail sklep@rcracing.pl, bądź pod numerem telefonu +48 42 6111877, z zastrzeżeniem, że kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach pracy sklepu od 9 do 17 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Serwis jest prowadzony przez podmiot Proxima sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-305 Łódź, przy ul. Krańcowej 55, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231982, nazywany dalej sprzedającym.
3. Wszystkie ceny podane na stronach serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3a. Wszystkie ceny są wiążące z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 3b niniejszego regulaminu.
3b. Produkty, przy których wyświetla się cena 0,00 zł mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie w trakcie procesu składania zamówienia i są doliczane do całkowitego kosztu, jaki zobowiązuje się ponieść klient składający zamówienie.
4a. Dostępnymi formami dostawy towaru są: przesyłka realizowana przez Pocztę Polską oraz przesyłka realizowana przez firmę kurierską.
4b. Dostępnymi formami zapłaty za towar są: gotówka przy odbiorze, przelew na konto bankowe sprzedającego oraz z wykorzystaniem elektronicznych kanałów płatności: systemu Platnosci.pl lub PayPal.
5. Termin realizacji zamówienia jest zależny od sposobu wysyłki towaru, jednak nie dłuższy niż 30 dni.
5a. Jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od daty złożenia, to każda ze stron transakcji ma prawo od niej odstąpić.
5b. Dla opcji "Poczta Polska" termin wysyłki wynosi od 2 do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty lub przesłania potwierdzenia przelewu (lub złożenia zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem), wpłaty księgowane są każdego dnia roboczego o godz. 12, w przypadku, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie w Łodzi.
5c. Przesyłki z opcją "Kurier" są realizowane tego samego dnia jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 13 lub następnego dnia roboczego jeśli zamówienie zostało dokonane po godz. 13, w przypadku gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie w Łodzi.
6. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty wydania towaru.
6a. Powyższemu prawu do zwrotu nie podlegają nośniki elektroniczne zawierające programy komputerowe oraz publikacje książkowe, w przypadku, gdy zostanie z nich usunięte oryginalne opakowanie.
7. Zakupiony towar jest objęty gwarancją producenta, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.
7a. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 12 miesięcy od daty wydania towaru (24 miesięcy w przypadku sprzedaży konsumenckiej).
8. Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@rcracing.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Proxima sp. z o.o., ul. Krańcowa 55, 93-025 Łódź.
8a. W terminie 14 dni od zgłoszenia nastąpi kontakt ze strony Sprzedającego i uzgodnienie dalszego toku procedury reklamacyjnej.
9. Dla umów zawartych z klientem niebędącym konsumentem sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
10. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od dnia 01.01.2011.
Kontynuuj
Szybkie Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Pudełko z karteczkami 1+0
Pudełko z karteczkami 1+0
Cena wymaga szczegółowej kalkulacji
i kontaktu ze sklepem
Języki
Polski English